ByrånLänkarVerksamhetKontakta ossArabiska

VERKSAMHET

 
Rättsområden:

El-Malah Juristbyrå kan biträda Er med juridisk kompetens inom följande rättsområden:

§ Rådgivning - personligt möte eller per telefon.
Tel. Tid: Måndag - Fredag, kl 14:00 - 15:00
Tel. 040-870 10

§ Utlänningsrätt: asyl, uppehållstillstånd och medborgarskapsärenden.
§ Familjerätt: bodelning, äktenskapsförord, samboavtal m.m.
§ Avtal- och köprätt: upprätta avtal m.m.
§Arvsrätt, testamente, gåvobrev

Särskild erfarenhet:

§ Egyptiskrätt
§ Arabiskrätt
§ Arabisk familjerätt

Målsättning

Vår målsättning är kompetens, etik och moral samt tillgänglighet.

El-Malah Juristbyrå: Bergsgatan 32 B, 214 22 Malmö-Sweden,
Tel. 040-870 10, Fax 040-870 16, Mobil 0707-19 19 30, E-mail: law@el-malah.com