ByrånLänkarVerksamhetKontakta ossArabiska

Välkommen till
El-Malah Juristbyrå

Juristbyrån är en etablerad och varit verksam sedan år 1993. Vårt kontor ligger centralt i Malmö, på Bergsgatan 32, se karta

Vår målsättning är kompetens, tillgänglighet, samt etik och moral. Vi talar svenska, engelska och arabiska.

Juristen Gamal El-Malah är ledamot av följande organisationer:
§ Det internationella Advokatsamfundet -IBA- England
§ Det Egyptiska Advokatsamfundet -Kairo- Egypten
§ JUSEK
§ Advokater utan Gränser

El-Malah Juristbyrå: Bergsgatan 32 B, 214 22 Malmö-Sweden,
Tel. 040-870 10, Fax 040-870 16, Mobil 0707-19 19 30, E-mail: law@el-malah.com